Спеціалізовані кабінети

STEM та інформатика – це сучасні технології, які стають не лише частиною навчання, але й інструментом для розвитку та творчості учнів.

STEM-освіта (наука, технології, інженерія та математика) стає одним із пріоритетних напрямків у нашому закладі. У цьому контексті STEM-лабораторія відіграє ключову роль в формуванні навичок та інтересу учнів до сучасних технологій. Основні аспекти та можливості STEM-освіти в школі:

 1. Інтердисциплінарний підхід:
  • STEM-освіта сприяє розвитку майбутніх професіоналів, які розуміють і використовують знання з різних областей. Інтердисциплінарний підхід дозволяє учням розглядати проблеми з багатьох точок зору.
 2. STEM-лабораторія:
  • Школа обладнана двома повноцінними STEM-лабораторіями, де учні можуть здійснювати практичні експерименти, проектувати та тестувати моделі, а також створювати роботів, використовуючи набори Lego education.
 3. Практичний досвід:
  • Учні мають можливість отримувати практичний досвід у розробці проєктів та експериментів, що розвиває їхні аналітичні та креативні здібності.
 4. Розвиток критичного мислення:
  • STEM-освіта вшановує критичне мислення та вирішення проблем як ключові компетенції, необхідні для успішної адаптації учнів у швидкоплинному світі.
 5. Робота з наборами Lego education:
  • Використання наборів Lego education робить навчання більш захоплюючим та доступним для учнів, а також сприяє розвитку їхніх технічних вмінь.

STEM-освіта не лише розширює можливості учнів у світі науки та технологій, але й сприяє формуванню компетентних та творчих громадян, готових до викликів сучасного суспільства.

Основні особливості та можливості цього простору:

 1. Оснащення :
  • Кабінет обладнаний сучасною технікою та програмним забезпеченням, що дозволяє учням працювати з найновітнішими засобами інформаційних технологій.
 2. Робота з різними проєктами:
  • Кабінет створений так, щоб учні могли працювати над різноманітними проєктами з інших предметів поза навчальним часом. Це сприяє інтеграції знань та творчому розвитку.
 3. Гнучкість та доступність:
  • Використовуються мережеві теки для зберігання особистих робіт учнів, що дає можливість мати доступ до своїх проектів із будь-якого комп’ютера в класі.
 4. Розвиток творчого підходу:
  • Учні можуть не лише вивчати технічні аспекти інформаційних технологій, але й виражати свою творчість через розробку власних проектів та інновацій.

Кабінет інформатики у нашому закладі стає місцем, де технології перетинаються з творчістю, а учні отримують можливість виявити та розвинути свій потенціал у світі інформаційних можливостей.