Кабінети інформатики

Інформаційні технології стали неодмінною частиною життя сучасної людини, тому наша мета – навчити наших учнів використовувати їх на благо.

Кабінети інформатики оснащені за останнім словом техніки. У них є все необхідне для навчання й формування сучасних компетенцій у сфері інформаційних технологій. Учні мають можливість удосконалювати власні знання з програмування, пробувати себе в ролі дизайнерів, займатися 3D-моделюванням, а також працювати над розробкою власних проєктів з інших предметів у вільний від навчання час. Робота організована так, щоб учень не прив’язувався до конкретного комп’ютера. Використовуються мережеві теки, де зберігаються всі особисті напрацювання, і ліцеїст має до них доступ із кожного комп’ютера.

Діти навіть не підозрюють, як знання, здобуті на уроках під час “ігор” за комп’ютерами, знадобляться їм у найближчому майбутньому.

Сергій Пахомов, учитель інформатики

У ліцеї “Софія”  вивчення програмування починається з 2 класу. Розвиток інформаційної компетентності з раннього віку сприяє формуванню та розкриттю індивідуального творчого потенціалу учнів. Приділяється увага розвитку критичного й логічного мислення, формуванню навичок вирішення задач різної складності, стійкості до труднощів і проблем, самоорганізації та самооцінки. У початкових класах вивчається блочне програмування, у старших класах поступово переходять до об’єктно-орієнтованих мов програмування.

В епоху цифрової трансформації все більш необхідні навички роботи з електронною інформацією, тому велику увагу ліцей “Софія” приділяє розвитку інформаційної компетентності. На уроках інформатики ліцеїсти знайомляться з правилами та шаблонами оформлення електронних документів, вивчають наявні програмні засоби для обробки та зберігання інформації,  як локальні, так і хмарні технології, опановують правила та етапапи створення презентацій і вчаться публічно презентувати свої проєкти. Приділяється увага поняттям “авторське право” та “академічна доброчесність”, етикету електронного листування.

Сучасний світ неможливо уявити без глобальної мережі, тому ліцей “Софія” приділяє багато уваги навичкам безпечного користування Інтернетом. На уроках інформатики учні розглядають правила користування глобальною мережею та мережевий етикет. Обговорюють, на які небезпеки, у тому числі й приховані, можуть натрапити при роботі в Інтернеті та як їх уникнути. Ліцеїсти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі “Безпека в Інтернеті”, а 8-11 класи проходять курс “Кібербезпека” від академії “Cisco”.

Інформатика викладається з 2 класу. На кожному занятті учні обов’язково працюють з комп’ютером, виконують ігрові та інтерактивні завдання, а також вчаться працювати з інформацією та отримувати практичні навички.

Учні мають доступ до комп’ютерів у вільний час у приміщеннях бібліотек та комп’ютерних класів. Вони можуть працювати з електронним щоденником, готувати навчальні проєкти, шукати інформацію або, наприклад, створити вітальну листівку в графічних редакторах.

 

З 2 класу вивчається  програмування у візуальних середовищах  Scratch, Blockly. У старших класах додається середовище MakeCode для програмування micro::bit і поступово учні переходять до об’єктно-орієнтованого програмування Python, JavaScript, C++.