Кабінет англійської мови

З метою формування у дітей початкових навичок спілкування іноземною мовою в ЗДО «Софія» організована робота гуртка іноземної (англійської) мови. Інтенсивний фізіологічний та психологічний розвиток дошкільників реалізовується в грі, що є провідною діяльністю у цьому віці. Метод асоціативних символів ( МАС), який використовує у своїй роботі з дітьми викладач англійської мови, органічно поєднує лінгвістично-інтелектуальну та рухово-кінестетичну сфери розвитку дитини. В основу методу покладено імітаційну рухову діяльність, максимально приближену до реальності. При цьому дитина пізнає цікавий світ іноземної мови у живому слові, спілкуванні, грі, оскільки мовний матеріал  сприймає через усі аналізатори: зорові, слухові, мовленнєво-моторні та рухові. Кабінет для занять оформлено дитячими  меблями та іграшками. Зона для проведення занять декорована яскравим килимом. На стінах – навчальні схеми, таблиці та наочні  матеріали. У роботі використовується фліпчарт, ноутбук, колонка та проєктор.