Кабінет логопедичний

Основним напрямом діяльності вчителя-логопеда є  подолання й профілактика розладів мовлення у дітей. У  їхній підготовці   до  навчання в школі особливого значення   набуває формування та розвиток усного зв’язного мовлення як найважливішої  умови успішного засвоєння знань, розвитку логічного мислення та інших сторін  психічної діяльності. Логопедичний вплив –  педагогічний процес, у  якому реалізуються завдання коригуючого навчання та корекційно-виховного характеру.

 Основними завданнями логопедичних занять є:

  • формування правильної вимови звуків;
  • формування навичок вимови складних слів;
  • формування навичок складання речень різних конструкцій; 
  • розвиток розуміння мовлення;
  • розвиток уміння спостерігати та осмислювати предмети і явища;
  • навчання передавати враження про побачене;
  • навчання дітей самостійному висловлюванню;
  • навчання описувати та переказувати за опорними схемами. 

Завдання логопеда полягає не лише у виправленні мовленнєвих недоліків та в адаптації  дитини до навколишнього середовища. а й у розвитку пізнавальних процесів, таких як увага,  мислення,  пам’ять, уява.