Кабінет психологічного розвантаження

Ліцей «Софія» піклується про психоемоційне здоров’я своїх учнів, їх батьків та вчителів.

У ліцеї «Софія» функціонує кабінет психологічного розвантаження, який призначений для проведення занять з виявлення тривожності, агресивності, згуртованості, гіперактивності учнів. Також проводиться психодіагностика емоційного стану новоприбулих учнів, діагностична робота з виявлення психологічної готовності дітей до занять, діагностування пізнавальних процесів, мотиваційної сфери, емоційних станів, темпераменту, характеру та адаптації кожної дитини. Проводяться поточні планові заняття, консультації, тренінги, виховні години, корекційні заняття, а також відвідування занять за запитом адміністрації. Також відбувається психодіагностика педагогічного колективу, тренінги професійного розвитку, проведення семінарів, виступи на батьківських зборах та співпраця з батьками.

У кабінеті психологічного розвантаження створені найкращі умови як для роботи з класами, так і для індивідуальних занять. Приміщення має власну неповторну атмосферу комфорту та релаксу.

Мені подобається розкривати в дітях їх внутрішній потенціал, скеровуючи його на більш ресурсний напрямок у самореалізації та досягненні поставлених життєвих цілей.

Павло Дрозд, психолог

Просвітницька діяльність:

 • залучення ліцеїстів, педагогів, батьків до психологічних знань;
 • формування психологічної культури шляхом проведення лекцій;
 • організація семінарів, тренінгів для учнів, батьків і працівників.

Профілактична діяльність:

 • збереження психічного здоров’я дітей, педагогів, батьків;
 • виявлення відхилень у розвитку особистості (групи, колективу);
 • запобігання конфліктам і напруженню у взаємостосунках.

Психологічна діагностична діяльність:

 • психологічне обстеження ліцеїстів, педагогів, батьків;
 • вивчення причин, що ускладнюють діяльність та спілкування між людьми.

Психологічне консультування:

 • психологічна допомога ліцеїстам, педагогам, батькам у життєвих ситуаціях;
 • створення умов для вироблення в людини здатності оперувати якомога більшою кількістю варіантів поведінки, вчинків, почуттів тощо з метою забезпечення оптимізації спілкування та взаємодії з людьми;
 • сприяння досягненню людиною мети особистісного росту.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна діяльність:

 • усунення відхилень в індивідуальному (груповому) розвитку;
 • сприяння у формуванні позитивної життєвої програми та життєвої перспективи.

 

Діагностична робота для кожної дитини включає діагностування :

 • психологічної готовності дитини до занять;
 • пізнавальних процесів;
 • мотиваційної сфери;
 • емоційних станів;
 • темпераменту;
 • характеру;
 • адаптації.

 

Серед основних навичок, які прагне сформувати психологічна служба ліцею, можна виділити такі:

 • гнучко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях;
 • самостійно та критично мислити;
 • бачити та формувати проблему в особистому та професійному плані, знаходити шляхи раціонального її вирішення;
 • усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані;
 • генерувати нові ідеї, творчо мислити;
 • грамотно працювати з інформацією, уміти збирати потрібні факти, аналізувати їх;
 • бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах, уміти працювати в колективі;
 • легко запобігати конфлікту та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;
 • самостійно працювати над розвитком особистої моральності,  інтелекту, культурного рівня.