STEM-лабораторії

STEM-освіта – один з пріоритетних напрямків у ліцеї “Софія”

 

 

Розвиток STEM-освіти – це підготовка майбутніх професіоналів, які вміють використовувати знання в реальному житті, критично мислити, розуміють, що існує міждисциплінарний зв’язок. Майбутнє за тими, хто вміє бачити та розв’язувати проблеми. У 2020 році в ліцеї «Софія» створені дві нові STEM-лабораторії, повністю обладнані всім необхідним для впровадження STEM-освіти. У лабораторіях учні мають можливість спробувати власні сили в проєктуванні, розробці й тестуванні різноманітних моделей, створенні роботів на базі наборів Lego education Прості механізми, Lego education WeDo 2.0, Lego SPIKE prime, Arduino, Micro::bit, Cubelets. Також на базі лабораторій працюють 3D-принтери, на яких ліцеїсти мають можливість роздруковувати створені ними моделі.

9 із 10 спеціальностей у майбутньому вимагатимуть STEM-знань! Не існує окремо фізика від математики. Тому ми активно впроваджуємо STEM-освіту.

Ганна Пластун, учитель STEM

У STEM-лабораторіях учні ліцею “Софія” мають можливість отримувати знання через міжпредметну проєктну діяльність. У центрі уваги не вчитель, а практичне завдання, яке необхідно вирішити. Через проєктну діяльність учні вчаться розв’язувати проблеми шляхом припущення, проб та помилок, аналізувати та досліджувати дані, створювати та вдосконалювати вироби. Таким чином ліцеїсти здобувають нові навички, необхідні в житті.

У STEM-лабораторіях на базі наборів Lego Education, Cubelets, Micro::bit учні вивчають основи механіки, програмування, сенсори.  Кожне заняття розвиває інженерне, аналітичне, творче  мислення.  На уроках розвиваються компетентності у природничих науках і технологіях (розуміння роботи пристроїв та механізмів,  з якими учні стикаються у побуті, знайомство з фізичними поняттями), соціальна (вміння працювати в команді, розв’язувати проблеми та йти на компроміси) та екологічна компетентності.

Сучасній людині не обійтись без вмінь працювати з графікою, тому у ліцеї “Софія” ми приділяємо увагу розвитку навичок роботи з 2D та 3D графікою. Учні мають можливість можливості змоделювати проєкти у графічних додатках на уроках інформатики та STEM. А також надрукувати власні розробки на 3D-принтерах у STEM-лабораторіях, завершивши повний цикл проєктування. Це дозволяє розвивати просторове, інженерне та творче мислення у ліцеїстів.

STEM – природничі науки, технології, інженерія, математика. Це не просто технічна освіта, а комплексний підхід до отримання знань та застосування їх у житті. Міждисциплінарний підхід дозволяє вивчати тему з різних сторін і бачити, що знання не відірвані від реального життя.

 

У ліцеї STEM-освіта  впроваджується з перших класів. На уроках інтегрованого курсу “Я досліджую світ” через проєктну діяльність вивчають природні явища та навколишній світ. На гуртку “Наука” розвивають дослідницьку компетентність.  З другого класу, окрім проєктної діяльності на всіх дисциплінах, додається STEM-урок (гурток), де вивчаються технології, робототехніка, 3D-моделювання,  дослідження та створюються проєкти на різноманітні життєві теми.

STEM-лабораторія – це інноваційне освітнє середовище. У наших лабораторіях є різні матеріали для створення власних виробів,  природничі матеріали та мікроскопи для вивчення природничих наук, 3D-принтери для друку розроблених моделей,  мобільні комп’ютерні  пристрої для створення та відеозйомки своїх проєктів, а також для роботи з додатками доповненої реальності. Також є набори конструкторів для вивчення робототехніки різними віковими категоріями та вивчення електроніки. А набори з мікроконтролерами дозволяють створювати розумні пристрої.